Verzuimverzekeraar
Avero Achmea

Een zieke medewerker? Dan bent u wettelijk verplicht hem of haar maximaal 2 jaar door te betalen. Een behoorlijke kostenpost. Gelukkig kunt u deze kosten opvangen met een Ziekteverzuimverzekering voor personeel van Avéro Achmea, ook wel Grip op Verzuim genoemd. Heeft u slechts enkele medewerkers of juist tientallen? Er is voor ieder bedrijf een passende verzekeringsvorm. Bovendien kunt u ook de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren. Dit is belangrijk omdat u wettelijk verplicht bent er alles aan te doen om een zieke werknemer te laten herstellen. 

Grip op Verzuim

Heeft u slechts enkele medewerkers of juist tientallen? Er is voor ieder bedrijf een passende verzekeringsvorm. Bovendien kunt u ook de inzet en vergoeding van verzuimbegeleiding en re-integratie meeverzekeren. Dit is belangrijk omdat u wettelijk verplicht bent er alles aan te doen om een zieke werknemer te laten herstellen.

Polisvoorwaarden en verzekeringskaarten

Avero Achmea MKB Verzuim ontzorg-verzekering

Zieke medewerkers? De MKB Verzuim ontzorg-verzekering van Avéro Achmea dekt het risico op loondoorbetaling. Zo weet u precies waar u financieel aan toe bent. Ook krijgt u bij deze verzuimverzekering voor het MKB hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie. U voldoet hiermee aan eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u toch een loonsanctie van het UWV? Als u de adviezen van de bedrijfsarts en van ons heeft opgevolgd, dan vergoeden wij die. 

Avero Achmea Verzuimverkering Conventioneel

Bent u ondernemer uit het midden- en kleinbedrijf? Veel van uw collega-ondernemers kiezen voor deze verzekering. De Verzuimverzekering Conventioneel van Avéro Achmea dekt het risico van loondoorbetaling voor uw zieke medewerkers. U weet precies waar u financieel aan toe bent. Ook krijgt u hulp bij de wettelijke verplichtingen rondom verzuim en re-integratie. 

Avero Achmea Verzuimverkering Stop Loss

U heeft voldoende financiële middelen om de verzuimkosten van uw medewerkers door te betalen. Maar uiteraard wilt u graag onverwacht hoge kosten voorkomen. Bijvoorbeeld als iemand langer dan gemiddeld ziek is of omdat er meer medewerkers dan gemiddeld ziek zijn. Dan kiest u voor de Verzuimverzekering Stop Loss van Avéro Achmea, met een eigen risico in geld in plaats van tijd. U weet elk jaar precies wat u zelf maximaal betaalt voor zieke medewerkers. Deze verzekering is geschikt voor bedrijven met 25 tot 250 medewerkers. 

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Bedrijfsgegevens


Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig