Ziekteverzuimverzekering

Met een verzuimverzekering in combinatie met een arbodienstverlening bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt een losse ziekteverzuimverzekering afsluiten of er voor kiezen om een MKB-Verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten waarin de arbodienst is opgenomen. 

Ziekteverzuimverzekeringen.nl
Ziekteverzuimverzekeringen.nl vergelijkt elke verzekeraar die een verzuimverzekering aanbiedt. Middels onze vergelijking kunt u de kosten van het verzuim binnen uw bedrijf reduceren. Door een gerichte aanpak van het verzuim en optimalisatie van de re-integratie maakt u uw bedrijf sterker. Laat ons vrijblijvend een vergelijking maken voor deze verzekering. Vraag een offerte bij ons op. Vul het verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 ma. / zat. 09:00 - 17:00.

Wat is een verzuimverzekering?

Als een werknemer ziek wordt, bent u niet alleen plotseling een medewerker kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. Als werkgever bent u verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen tenzij anders overeen gekomen in arbeidsvoorwaarden of een CAO. Sluit u een ziekteverzuimverzekering af in combinatie met arbodienstverlening? Dan regelt de verzuimverzekeraar de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zo kunt u de focus houden op de business.

Wanneer heeft u een verzuimverzekering nodig?

De kosten van verzuim kunnen een behoorlijke impact hebben op uw bedrijfsresultaat. U heeft een ziekteverzuimverzekering nodig in het geval dat u de verzuimkosten van uw personeel niet zelf kunt dragen. 

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

U kunt natuurlijk een ziekteverzuimverzekering en een losse arbodienst afsluiten, maar waarom zou u ze niet met elkaar combineren? Met de MKB Verzuim-ontzorgverzekering combineert u de ziekteverzuimverzekering tezamen met een arbodienst. Zo krijgt u één meldpunt bij een schade en vaak recht op extra vergoedingen in het geval van re-integratie. Sommige verzuimverzekeraars bieden ook een vaste Ontzorgmanager aan. Vraag ernaar bij onze specialisten.

Eigen risico ziekteverzuimverzekeringen

Het te kiezen eigen risico in dagen verschilt per verzekeraar. De ene rekent in dagen en de andere in werkdagen. In het algemeen kunt u kiezen uit 10, 20, 30, 65, 130 of 365 dagen eigen risico. In het geval u een grote werkgever bent kiest u voor een bedrag in geld. We spreken in dat geval van een eigen behoud.

Ziekteverzuim Cijfers
Ziekteverzuimverzekeringen.nl

CBS ziekteverzuim 2022

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3%, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In het eerste kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,9%). De horecasector is met 6 procent inmiddels koploper in vergelijking tot andere bedrijfstakken. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim bovengemiddeld: 10,4% in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6 procent een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10,0%. Griep en verkoudheid kwam in 2021 het meeste voor gevolgd door psychische klachten en burnout. 24% Van de werknemers geeft aan nog nooit te hebben verzuimd. Bekijk ook de landelijke ziekteverzuimcijfers van het CBS.

Lees hier meer over oorzaken en feiten van verzuim >>

Offerte en Contactformulier Ziekteverzuimverzekeringen.nl

Wilt u een offerte aanvragen voor een ziekteverzuimverzekering? Geef dan hier uw gegevens op:

Algemene persoonsgegevens


OverigPolisvoorwaarden en verzekeringskaarten