Ziekteverzuimverzekering

Met een verzuimverzekering in combinatie met een arbodienstverlening bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt een losse ziekteverzuimverzekering afsluiten of er voor kiezen om een MKB-Verzuim-ontzorgverzekering af te sluiten waarin de arbodienst is opgenomen. 

Wij vergelijken alle ziekteverzuimverzekeringen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0725092263 van maandag tot en met zaterdag van 09:00 / 17:00.

Wat is een verzuimverzekering?

Als een werknemer ziek wordt, bent u niet alleen plotseling een medewerker kwijt. U bent ook verantwoordelijk voor loondoorbetaling en re-integratie van uw zieke medewerker. Als werkgever bent u verplicht om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het loon door te betalen tenzij anders overeen gekomen in arbeidsvoorwaarden of een CAO. Sluit u een ziekteverzuimverzekering af in combinatie met arbodienstverlening? Dan regelt de verzuimverzekeraar de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie. Zo kunt u de focus houden op de business.

Wanneer heeft u een verzuimverzekering nodig?

De kosten van verzuim kunnen een behoorlijke impact hebben op uw bedrijfsresultaat. U heeft een ziekteverzuimverzekering nodig in het geval dat u de verzuimkosten van uw personeel niet zelf kunt dragen. 

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

U kunt natuurlijk een ziekteverzuimverzekering en een losse arbodienst afsluiten, maar waarom zou u ze niet met elkaar combineren? Met de MKB Verzuim-ontzorgverzekering combineert u de ziekteverzuimverzekering tezamen met een arbodienst. Zo krijgt u één meldpunt bij een schade en vaak recht op extra vergoedingen in het geval van re-integratie. Sommige verzuimverzekeraars bieden ook een vaste Ontzorgmanager aan. Vraag ernaar bij onze specialisten.

Eigen risico ziekteverzuimverzekeringen

Het te kiezen eigen risico in dagen verschilt per verzekeraar. De ene rekent in dagen en de andere in werkdagen. In het algemeen kunt u kiezen uit 10, 20, 30, 65, 130 of 365 dagen eigen risico. In het geval u een grote werkgever bent kiest u voor een bedrag in geld. We spreken in dat geval van een eigen behoud.

Ziekteverzuim: cijfers en feiten ( CBS)

  • Het gemiddelde ziekteverzuim onder werknemer van bedrijven en de overheid is met 0,4% afgenomen in het eerste kwartaal van 2021 naar 4,8 procent.
  • In de zorg lag het ziekteverzuimpercentage 0,2% hoger op 6,8 procent in q1 2021 tov q1 2020.
  • De horecabranche kende het eerste kwartaal van 2021 een sterke toename in verzuim. 3,9 % in 2021 tov 3,6% in 2020.
  • In het onderwijs lag het ziekteverzuim in 2021 op 4,6%.
  • In de financiële dienstverlening was het ziekteverzuim het laagst. 2,8% in q1 2021.
  • De kleinste bedrijven kennen het laagste verzuim. Onder 10 werknemers 3,4%, middelgroot 4,3%, >100 medewerkers: 5,4%.
  • De ziekteverzuimcijfers van elke branche kunt u zelf bekijken Statline.

Offerte en Contactformulier Ziekteverzuimverzekeringen.nl

Wilt u een offerte aanvragen voor een ziekteverzuimverzekering? Geef dan hier uw gegevens op:

Algemene persoonsgegevens


OverigPolisvoorwaarden en verzekeringskaarten