Ziekteverzuimverzekeringen.nl Vergelijkt elke verzuimverzekeraar

U bent verplicht om uw zieke medewerkers twee jaar lang een groot deel van het loon door te betalen. Een ziekteverzuimverzekering sluit u af indien u voor de eerste twee jaar loondoorbetalingsverplichting van een zieke werknemer verzekerd wil zijn. Wij vergelijken elke aanbieder van ziekteverzuimverzekeringen voor uw bedrijf! Wij leveren onafhankelijk en snel offertes van elke verzuimverzekeraar. Vraag vandaag nog de offertes voor een verzuimverzekering bij ons aan.

>> Offerte ziekteverzuimverzekering <<

Ziekteverzuimverzekeringen vergelijken

Wij vergelijken de ziekteverzuimverzekeringen op premie, dekking en inhoud. Wij vergelijken voor u meerdere aanbieders en werken dus onafhankelijk. We hebben hiervoor wel een werknemersoverzicht en de arborapportage van de laatste drie jaar van uw bedrijf nodig. Wij vragen dit bij u op.

Vul ons verzuim contactformulier in of bel Tel. 072-5092263 voor een offerte.

Er zijn 2 soorten ziekteverzuimverzekeringen

Conventioneel: De conventionele verzuimverzekering is met name geschikt voor kleinere ( MKB ) bedrijven tot ongeveer 35 medewerkers. Er geldt een eigen risico in dagen.

Stop Loss: Een Stop Loss verzuimverzekering wordt vaak gekozen door bedrijven met meer dan 35 medewerkers. Deze ziekteverzuimverzekering is geschikt in het geval het bedrijf financieel meer kan dragen, maar evengoed verzekerd wil zijn tegen onverwacht hoge kosten door verzuim.

MKB Verzuim-ontzorgverzekering

U kunt natuurlijk een ziekteverzuimverzekering en een losse arbodienst afsluiten, maar waarom zou u ze niet met elkaar combineren? Met de MKB Verzuim-ontzorgverzekering combineert u de ziekteverzuimverzekering tezamen met een arbodienst. Zo krijgt u één meldpunt bij een schade en vaak recht op extra vergoedingen in het geval van re-integratie. Sommige verzuimverzekeraars bieden ook een vaste Ontzorgmanager aan. Vraag ernaar bij onze specialisten.

Ziekteverzuim Cijfers
Ziekteverzuimverzekeringen.nl

CBS ziekteverzuim 2022

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in het eerste kwartaal van 2022 gestegen tot 6,3%, het hoogste percentage dat het CBS ooit heeft gemeten. In het eerste kwartaal van 2022 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,9%). De horecasector is met 6 procent inmiddels koploper in vergelijking tot andere bedrijfstakken. Vooral in de verpleging, verzorging en thuiszorg was het verzuim bovengemiddeld: 10,4% in het eerste kwartaal van 2022 en 8,6 procent een jaar eerder. In de kinderopvang was het verzuim 10,0%. Griep en verkoudheid kwam in 2021 het meeste voor gevolgd door psychische klachten en burnout. 24% Van de werknemers geeft aan nog nooit te hebben verzuimd. Bekijk ook de landelijke ziekteverzuimcijfers van het CBS.

Lees hier meer over oorzaken en feiten van verzuim >>

Ziekteverzuimverzekering offerte aanvragen

Algemene bedrijfsgegevens


Uitgebreide bedrijfsgegevens


Bent u lid van een brancheorganisatie? *
Bent u aangesloten bij een cao? *
Heeft u nu zieke werknemers? *
Wenst u een offerte incl. arbodienst? *

Personeel


Wenst u oproepkrachten mee te verzekeren?

Personeelsgegevens opgegeven ( direct invoeren of via het Excel formulier )

Excel


Download eerst het Excelbestand en vul de gegevens van uw medewerkers in. Vervolgens kunt u het hier uploaden.

Direct invoeren


Medewerker

Overig